31 Ağustos 2014 Pazar

Sektörün Gelişmesi için Kalite Şart...

Türkiye’de; bugünkü anlamda temizlik görevlisi mesleği 1980'li yıllardan

itibaren gelişmeye başlamış ve yaygınlaşmıştır. Günümüzde istihdama

açık olan mesleğin gelişmesinde ve yaygınlaşmasında otel, iş merkezi vb.

kuruluşların talebi, teknolojik gelişmeler ve rekabet ortamı etkili olmuştur.

Ancak meslek elemanlarının çalıştığı temizlik şirketleri, bu gelişmeyi

teknolojik anlamda yaşarken insan kaynağına gerekli yatırımı yapmada

aynı duyarlılığı gösterememişlerdir. Rekabet, genellikle fiyat kırma olarak

değerlendirilmiş ve bu yaklaşımın doğal bir sonucu olarak meslekte hizmet

kalitesi de yükseltilememiştir. Yanlış ücret politikalarının uygulanması,

eğitim hizmetlerinin olmayışı ya da eksik oluşu nedeni ile piyasadaki temizlik

görevlileri vasıflı çalışanlar niteliğine kavuşamamışlardır. Bu durum temizlik

şirketlerinde çalışan yöneticiler için de büyük ölçüde geçerlidir.

Söz konusu meslek dalında geleceğe yönelik olarak eğitim ihtiyacı vardır.

Birçok temizlik firmasında eğitim çalışmaları başlamış ve devam etmektedir.

Günümüzde temizlik görevlilerinin eğitimi, genellikle çalıştıkları kuruluş içinde

işbaşında eğitim şeklinde verilmektedir. Ancak yaygın olmamakla birlikte

bazı firmalar meslek elemanlarının eğitiminde uzman eğitimcilerden de

yararlanmaktadırlar.

Bu meslek, birçok sebepten dolayı gerek toplum gerekse mesleğin

çalışanları tarafından sürekli yapılabilecek bir meslek olarak

değerlendirilmemektedir. Ülkemizde yeni ve gelişmekte olan temizlik işleri

sektöründe genellikle genç elemanlar çalışmaktadırlar. Düşük ücret ödenmesi

nedeniyle genç temizlik görevlileri işlerine sürekli olarak yapabilecekleri bir

meslek olarak bakmamakta; dolayısıyla eleman değişim oranı artmakta,

bunun sonucu olarak meslekte hizmet kalitesi düşmektedir.

Temizlik görevlileri normal çalışma saatleri dışında, çalışılan yerlere göre

vardiyalı çalışma düzeniyle de çalışabilmektedirler. Temizlik görevlilerine

ödenen ücretler çalışılan iş yerine ve ücret politikasına göre değişmektedir.

Ancak genelde temizlik görevlileri düşük ücret almaktadırlar.

Temizlik görevlilerinin en yoğun ve ağır şartlarda çalıştığı yerler hastaneler,

alışveriş merkezleri, iş merkezleri ve ofislerdir. Bu meslek dalının gelecekte,

daha fazla beceri gerektiren cam temizliği, halı bakımı ve temizliği ile cila

alanlarında ihtisaslaşması beklenmektedir. Bütün bunlarla birlikte sürekli

olarak talep edilecek bir özelliğe sahip olan meslek alanı toplum içinde

gittikçe benimsenmekte ve gelecekte de meslek alanında hızlı bir gelişme

beklenmektedir.

Sektörün daha hızlı gelişmesi, bu alanda çalışan nitelikli personel sayısındaki

artışın yanında, hizmetlerin standart hale gelmesiyle mümkün olacaktır.

Kaldı ki temizlik firmaları, her geçen gün müşteri taleplerini daha fazla dikkate

almakta, bu doğrultuda kurumsallaşmaya, markalaşmaya, yeni teknolojilere,

eğitime ve özellikle insan kaynağına yatırım yapmaktadır.

Tüm bunlara rağmen bugün sektörün en önemli sorunu, çalışanların yarıya

yakınının eğitiminin ilköğretim düzeyinde olmasıdır. Bu durum, temizlik

hizmetleri sektörünün eğitilmiş işgücü ihtiyacının önemli düzeyde olduğunu

da göstermektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder