31 Ağustos 2014 Pazar


İyi Hijyen Uygulamaları & HACCP Prosedürleri


Ülkemizdeki Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı verilerine göre yaklaşık 50.000 gıda maddesi üreticisi

ve 400.000’den fazla kayıtlı (Seyyar Satıcılar, Başka amaçla kurulmuş ancak gıda da satan büfeler vb.

hariç) satış ve toplu tüketim işyeri mevcuttur.

Elbette ki gerek hammadde, yarı mamul üretenler gerekse de mamul üreten ve bunların servisini

yapan gıda işletmelerinin öncelikli yükümlülüğü, tüm bu gıdanın üretimi, muhafazası ve tüketiciye

sunumuna kadar olan sürecin her aşamasında güvenilir gıdanın sağlanabilmesidir.

Bu amaçla gıda maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten, satan işyerleri

ile toplu tüketim yerleri güvenilir gıdaya ulaşılması konusunda en etkili yöntemler arasında yer alan

“İyi Hijyen Uygulamaları” ile “HACCP” ilkelerine dayanan prosedürleri uygulamak ve sürdürmekle

yükümlüdür.

İyi hijyen uygulamaları ürünlerin güvenilir olmasını sağlayarak, tüketicinin sağlığının korunmasında ve

işyerinin iyi imajının sürdürülebilirliğinde önemlidir.

Gıda maddelerinin bu prosedürlere uygun olarak hazırlanması ve işlenmesinin yanı sıra bu

işletmelerin depolama, gıda üretim ve servis alanlarında kullandıkları Temizlik Gereçlerinin, Temizlik

ve Dezenfeksiyon Maddelerinin mutlaka amaca hizmet edecek kalitede ürünlerden tercih edilmesi

de kaçınılmaz bir zorunluluktur. Ayrıca bu işletmelerin her bölgesinde, temizlikte kullanılan alet ve

ekipman, temizlik ve dezenfeksiyon maddeleri gıda maddelerinin bulunduğu alanların dışında uygun

kapalı yerlerde muhafaza edilmelidir. İşyerinde temizlik ve dezenfeksiyon amacına yönelik olarak

kullanılan maddeler ile bazı gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin güvenilir hale

getirilmesi amacıyla kullanılan dezenfektanlar kesinlikle sertifikalı ve Sağlık Bakanlığından onaylı

olmalıdır.

Bildiğiniz üzere Hijyen kavramı bir zincirdir ve bu zincirin her hangi bir halkasının kopması Enfeksiyon

Zincirinin hızla oluşmasına neden olmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder